444 views
0

Salam alaikum. Mene Majliso Me suna hai ke lnsan ke Amal ke elawa koi cheez Akhrat me Kaam nahi ayge. To Kya Jo Isal e sawab ke liye jo. Marhoom ke Ristedar Karte hai. Fateha. Majlis, Sadka wagaira kya Iska Faida Roz e Mahshar Use Nahe Milta

Answered question